خلاصه قسمت نهم آقای اشتباه Bay Yanlış

ازگی و اوزگور علی رغم همه مخالفت ها در کنار هم بودند

 ازگی و اوزگور علی رغم همه مخالفت ها دور هم جمع می شوند. ازگی و اوزگور در جریان رابطه عاشقانه خود از جنگ و درگیری مادران خود بی اطلاع هستند. در حالی که مادران درباره یکدیگر خیلی بد فکر می کنند ، اما نمی توانند رابطه خود را توضیح دهند. نوین به ازگی فشار می آورد تا هر چه زودتر خانه را ترک کند و کار کند. در همین حال ، روز تولد ازگی نزدیک است. در حالی که اوزگور شب ویژه ای را برای ازگی آماده می کند ، سردار با خانواده و دوستان ازگی جشن تولدی ترتیب می دهد. ازگی به طور غیر ارادی خود را در مهمانی تشکیل شده توسط سردار می یابد. در نتیجه تصادفات ، اوزگور نیز به آن مکان می آید. عواقب این تولد در رابطه ازگی و ازگور چه خواهد بود؟